2020 yılı devlet hesapları verileri açıklandı!

https://antalyaburada.###/images/haberler/2020-yili-devlet-hesaplari-verileri-aciklandi.jpg

Genel devlet açığı 2020 yılında 235 milyar 256 milyon TL olarak tahmin edildi ve genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı %4,7 oldu. Mahalli idareler alt sektörü 2020 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2020 yılında %39,8'e yükseldi.

Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2019, 2020

https://antalyaburada.###/images/gaw-1.png

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında %35,9 oldu

Genel devlet toplam harcamaları 2020 yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %35,9'a ulaştı. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 575 milyar 611 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,2 oldu. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2019, 2020

https://antalyaburada.###/images/gaw-2.png

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon TL'ye yükseldi

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirlerinin tüm alt kalemlerindeki artışlara bağlı olarak 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2019 yılında %43,6 iken 2020 yılında %47,4'e yükseldi. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %24,3'e, ### sosyal katkıların payı ise %28,1'e düştü. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

Genel devlet vergi ve sosyal katkı gelirleri ve toplam içindeki payı, 2019, 2020

https://antalyaburada.###/images/gaw-3.png


Kaynak : https://antalyaburada.###/2020-yili-devlet-hesaplari-verileri-aciklandi/15633/
 
Üst